EruaNeto

מדריכים ומאמרים במגוון תחומים ונושאים

שאלות שצריכות להישאל לפני הקמת עסק

מספר שאלות חשובות שחייבים לשאול את עצמנו לפני שמחליטים להקים עסק

1. האם אתה מאמין שאת/ה יכולים לעשות זאת?

למעשה יש לחלק שאלה זאת לשתיים. החלק הראשון מתייחס לתכונות האישיות הנדרשות מן היזם. לחלק זה לא נתייחס עכשיו. עצם העובדה שהקדשת מחשבה לאפשרות להקים מיזם מעידה על תכונות אישיות מסוימות והשאלה היא למעשה, האם הן קיימות ברמה מספקת. החלק השני של השאלה חייב לכלול תשובות ביחס למיומנויות שלך, הארנרגיה הנדרשת, המימון ובעיקר הידע הנדרש להקמת העסק.

2. האם ניתן לסמוך עליך?

הקמת עסק חדש דומה לחתירה בסירה. בתחילה אתה חותר לבד אך מהר מאוד מצטרפים אליך מפליגים נוספים (שותפים, משקיעים, עובדים) ש"סוחבים" איתם גם את בני משפחותיהם. מעתה אינך מסכן רק את כספך או זמנך כי אם קיבלת על עצמך את האחריות לביטחון כספם של המשקיעים ולביטחון התעסוקתי של העובדים. על פי רוב האנשים הללו לא מבינים בדיוק את הסיכונים שהם נוטלים על עצמם אך הם סומכים על הקברניט שיוביל אותם לחוף מבטחים.

3. איך תטפל במשברים?

כאשר אתם מחייכים כל העסק מחייך אתכם. מחקרים שונים העוסקים בתחום המנהיגות מצביעים על העובדה שרגשות (אמוציות) מדבקים. המוראל או הייאוש עולים ויורדים עם מצב רוחו של המנהיג. המסקנה היא שמצבי רוח דיכאוניים עלולים להשפיע בצורה קשה על העסק באמצעות העובדים או סביבת היזם שנדבקת ממנו. אך גם ההיפך הוא הנכון יש רבים שהערכתם העצמית גורמת להם ליטול סיכונים לא סבירים אשר שוב יכולים לגרום אצל עובדיהם תחושה לא נוחה של נטילת סיכונים סתמיים. כדאי על כן לערוך בדיקה עצמית בקרב האנשים המכירים אותך היטב על יכולתך לעמוד בלחצים וכאלה יש רבים בשעת הקמת עסק.

4. האם אתה ממציא או יזם?

ליצור ילד קל הרבה יותר מאשר לגדל אותו (וזאת מבלי להתייחס לעונג הכרוך בדבר). יש הרבה שטועים בכך ורואים בתהליך ההמצאה את החלק הקשה. אנו חוזרים ונתקלים בדרכי הכשרה ל-"חשיבה המצאתית" האמורים להקנות צורת חשיבה מסוימת. לעומת זאת, המסגרות ההדרכה העוסקות בהכשרת יזמים שמות את הדגש על לימוד מיומנויות ולא על הטמעת דרכי חשיבה ייחודיים לתחום זה. הראשונים חושבים שהמצאה חדשה די בה כדי להבטיח התנפלות של המונים. למרבית הצער, החלק הקשה מתחיל רק לאחר שהמוצר הומצא. חלק זה מחייב פעולת צוות שאינה דווקא מתכונותיו הבולטות של הממציא אך היא מהווה בסיס לכל פעולה של היזם.

5. האם תוכל לקבל מצב שבו העסק יהיה "גדול עליך"?

יזמים רבים חיים בתחושה שאינם זקוקים להקדיש כלל מחשבה לגבי היציאה מן העסק. אין המדובר בכשלון העסק (על אף שלמרבית הצער גם זה יכול לקרות) כי אם למצב שהעסק יגדל במהירות והוא יהיה זקוק להנהגה בידי אנשים שהם בעלי מיומנויות, ידע וניסיון שאינם בידי היזם ושזה טרם הספיק לפתו, דווקא משום הגידול המהיר. זה השלב שהעסק ומייסדו חייבים בהבאת אנשים מבחוץ הנתפסים בעיניהם (ואפילו בצורה לא מודעת) כגורמים שבאו לדחוק את רגליהם. גישה זאת מחזקת פעילויות של "חבלה" על ידי הסתרת מידע או על ידי הפרעות אחרות כגון התערבות לא רצויה בניהול, מתן הוראות סותרות וכל פעולה אחרת שיש בה משום נזק.

6. מה אתה רואה שאתה מסתכל במראה?

אם אתם רואים יזם משקיף עליכם מן הראי וזאת הסיבה שבגללה אתם מחליטים להקים עסק, תיזהרו! יש תכונות רבות המיוחסות ליזם – התמדה, יזמות ונכונות לנטילת סיכונים אך למרבית הצער אין כל בטחון שתכונות אלה יקנו הצלחה בהקמת העסק. התרומה להצלחה של תכונות אלה עומדת, על פי מחקרים שונים, על 5 עד 10 אחוזים. הם פחות חשובים מאשר גורמים מנבאים חיצוניים אחרים כגון האוירה הכלכלית, מצב השוק והתנהגות המתחרים.

הקמת עסקלהקים מיזםלהקים עסקמימוןנטילת סיכוניםשאלות לפני הקמת עסק

• ספטמבר 1, 2014


הפוסט הבא